Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olszanka: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka

 

Lp. Data publikacji Treść ogłoszenia
1. 2014-10-17 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
2. 2014-10-17 DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
3. 2014-10-17 DOCXZal. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
4. 2014-10-17 PDFZał. nr 1 do SOPZ.pdf
5. 2014-10-17 PDFZał. nr 1a do SOPZ.pdf
6. 2014-10-17 PDFZał. nr 2 do SOPZ.pdf
7. 2014-10-17 PDFZał. nr 2a do SOPZ.pdf
8. 2014-10-17 DOCXZal. nr 3 do SOPZ.docx
9. 2014-10-17 DOCZal. nr 2-8 do SIWZ.doc
10. 2014-10-17 DOCZal. nr 9 do SIWZ- Projekt umowy.doc
11. 2014-10-24 DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
12. 2014-10-24 DOCZmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.doc
13. 2014-10-24 DOCOdpowiedź na Zapytanie z dnia 22.10.2014r..doc
14. 2014-10-31 DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc

 

Wersja XML