Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla komitetów wyborczych

Informuje  się  , że   zgłoszenia    kandydatów   na  członków   obwodowych  komisji   wyborczych   w  wyborach   do  Parlamentu  Europejskiego   zarządzonych  na  dzień  25  maja  2014r.   przyjmowane  są   w   siedzibie    Urzędu  Gminy  Olszanka ,   Olszanka    16 ,   w   pokoju  nr  6 , w  dniach i  godzinach  pracy  urzędu.

Termin  zgłaszania   kandydatów  do  obwodowych  komisji   wyborczych  upływa w  dniu   2  maja    2014r.   (piątek)  .

W  związku  z   powyższym  w  dniu   2    maja   2014r.   w Urzędzie   Gminy  Olszanka    pełniony  będzie  dyżur  (pok.  Nr  6)   od  godz.  7.30  do  godz.  15.30 w celu   przyjmowania    zgłoszeń    kandydatów   do   składów   obwodowych  komisji  wyborczych .

Sposób   zgłaszania  kandydatów   do  obwodowych  komisji  wyborczych   określa  uchwała   Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia   11  kwietnia  2011r.  w  sprawie  powoływania  obwodowych  komisji  wyborczych w  obwodach  głosowania   utworzonych  w  kraju , w  wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej , Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  do  Parlamentu  Europejskiego  w   Rzeczypospolitej  Polskiej  (M.P. Nr   30, poz.  345).

 

Wersja XML