Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami

Lp. Treść
1. DOCZarządzenie Nr WG-27-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18 kwietnia 2014r..doc
2. DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r..doc
3. DOCProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-179-2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r..doc

 

Wersja XML