Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Remont wieży ciśnień w Olszance

 

Lp. Treść
1. DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
2. DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
3. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
4. PDFZał. nr 1 do SIWZ - projekt budowlany.pdf
5. PDFZał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
6. PDFZał. nr 3 do SIWZ - przedmiar robót.pdf
7. DOCZał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych przez Zamawiającego.doc
8. DOCZał. nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
9. DOCZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp.doc
10. DOCZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp.doc
11. DOCZał. nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
12. DOCZał. nr 9 do SIWZ- Wykaz osób.doc
13. DOCZał. nr 10 do SIWZ - lista podmiotów - grupa kapitałowa.doc
14. DOCZał. nr 11 do SIWZ - Informacja - grupa kapitałowa.doc
15. DOCZał. nr 12 do SIWZ - Wzór umowy.doc
16. DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
17. DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc

 

 

 

Wersja XML