Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2014rok

1. Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców w miejscowości Obórki

Lp. Treść
1. DOCZapytanie ofertowe nr 2-PROW-2014.doc
2. PDFProjekt budowlany + zwymiarowane szkice - Zał. Nr 1 do Zapytania oferowego.pdf
3. PDFPrzedmiar robót - Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.pdf
4. DOCFormularz ofertowy - Zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego.doc
5. DOCOświadczenie - Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.doc
6. DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PROW-2-2014.doc

 

2. Zagospodarowanie terenu poprzez rewitalizację zbiornika wodnego wraz z nasadzeniami w miejscowości Przylesie

Lp. Treść
1. DOCZapytanie ofertowe nr 3-PROW-2014.doc
2. PDFProjekt techniczny - Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego.pdf
3. PDFPrzedmiar robót - Zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.pdf
4. DOCFormularz ofertowy - Zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego.doc
5. DOCOświadczenie - Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.doc
6. DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PROW-3-2014.doc

 

3. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez modernizację pomieszczenia i zakup urządzeń do siłowni przy bibliotece w Michałowie

Lp. Treść
1. DOCZapytanie ofertowe nr 4-PROW-2014.doc
2. PDFOpis techniczny - zał. nr 1 do zapytania ofertowego.pdf
3. PDFPrzedmiar robót - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.pdf
4. DOCFormularz ofertowy - Zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego.doc
5. DOCOświadczenie - Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.doc
6. DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PROW-4-2014.doc

 

Wersja XML