Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2012 rok


Zapytania ofertowe z dnia 13.03.2012r.

Lp. Treść
1. DOCZapytanie ofertowe Nr 1.doc
2. DOCFormularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1.doc
3. DOCZapytanie ofertowe Nr 2.doc
4. DOCFormularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2.doc
5. DOCZapytanie ofertowe Nr 3.doc
6. DOCFormularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 3.doc
7. DOCOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie nr 1.doc
8. DOCOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie nr 3.doc
9. DOCOgłoszenie o wynikach - zapytanie nr 2.doc

 

Zapytania ofertowe z dnia 23.03.2012r.

Lp. Treść
1. DOCZapytanie ofertowe Nr 4.doc
2. DOCFormularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 4.doc
3. DOCZapytanie ofertowe Nr 5.doc
4. DOCFormularz ofertowy-załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 5.doc
5. DOCOgłoszenie o wynikach do zapytania nr 4.doc
6. DOCOgłoszenie o wynikach do zapytania nr 5.doc

 

Wersja XML