Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2012 rok

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Termin kontroli: 03.12.2012r.
Temat kontroli: Kontrola wniosku o płatność "Odnowa i rozwój wsi"
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych nr 08.313,322,323.127.12 z dnia 3 grudnia 2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 20.07.2012r. - 27.08.2012r.
Temat kontroli: Kontrola dot. realizacji decyzji o zamknięciu składowiska
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli nr WI.703.1.71.2012RN z dnia 27 sierpnia 2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski oddział PFRON
Termin kontroli: 18.04. 2012r.
Temat kontroli: Kontrola wykorzystania środków finansowych PFRON na realizacjęprogramu "Uczeń na wsi"
Ustalenia kontroli: Protokół kontroli z dnia 21 czerwca 2012r.

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli: 13 - 16.07. 2012r.
Temat kontroli: Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dukumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego - "Odnowa i rozwój wsi"
Ustalenia kontroli: PDFRaport z czynności kontrolnych nr 08.413.82.12 z dnia 16 lipca 2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Termin kontroli: 21.05. 2012r.
Temat kontroli: Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu - "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka" Nr KSI-POKL. 09.01.02-16-079/11-00
Ustalenia kontroli: PDFInformacja pokontrolna nr NK.0890-03.KR.12.D z dnia 8 czerwca 2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 02.07. 2012r. - 20.07.2012r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie ochrony środowiska
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli nr WI.703.2.51.2012.EK z dnia 20 lipca 2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 10.05. 2012r. - 17.05.2012r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie ochrony środowiska
Ustalenia kontroli: PDFProtokół kontroli nr WI.7024.8.2012.EK z dnia 31.05.2012r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli: 24.04. 2012r. - 18.05.2012r.
Temat kontroli: Kontrola doraźna gospodarki finansowej za lata 2009-2011
Ustalenia kontroli: Protokół kontroli z dnia 03 lipca 2012r.
PDFWystąpienie pokontrolne nr NKO-401-24212 z dnia 6 września 2012r..pdf

 

Wersja XML