Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne dot. odpadów komunalnych

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy Olszanka dotyczące gospodarowania odpadami:

Rok w sprawie
2013 PDFUchwała Nr XXXV-210-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-181-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-180-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-179-2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.PDF
2012 PDFUchwała Nr XXX-178-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
2012 PDFUchwała Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

PDFUstawa o odpadach.pdf

USTAWA z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

PDFUstawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.pdf

 

Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami
 

 

 

Wersja XML