Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

URZĄD GMINY OLSZANKA

49- 332 Olszanka 16

tel/fax 77 412 96 83

www.olszanka.pl

e-mail:


13.02.2014 r.

INFORMACJA

                  Zgodnie z art.3 ust.9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr  152 poz. 152)podaje do publicznej wiadomości :                                                                                        

1) Informacja o  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka:

Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. Opolskie

Nip 7540333424

Regon 530590474

2) Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

3) Punkt selektywnej zbiórki odpadów planowany w Gierszowicach, prowadzony przez Gminę Olszanka, natomiast  do czasu utworzenia mobilny charakter zbiórki odpadów (wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, opon, odpady niebezpieczne, baterie, akumulatory, oleje przepracowane, lampy, jarzeniówki, odpady rozbiórkowe, pochodzące z remontów) odbieranych przez Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. Opolskie, Nip 7540333424, Regon 530590474 zgodnie z harmonogramem wywozu dostępnym na stronie tut. Urzędu oraz posiadaniu mieszkańców.

4) Zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za III kwartał 2013 r. Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. Opolskie, Nip 7540333424, Regon 530590474

Sprawozdanie kwartalne  w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za IV kwartał 2013 r. Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. Opolskie, Nip 7540333424, Regon 530590474

5) Zgodnie z art. 3 ust 9c ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr  152 poz. 152)

a) Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach, 42-224  ul. Kosmowskiej 6/94, Częstochowa III i IV  KWARTAŁ 2013 r

b) Strach i Synowie Sp. z o.o., Częstochowa Bór ul. 169, 42-202 III  I IV KWARTAŁ 2013 r

c) Komunalnik Sp. z o.o. 28-30 Grodków ul. Sienkiewicza, III I IV KWARTAŁ 2013 r

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Wersja XML