Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2014 roku

 

Lp. Nr Uchwały w sprawie:
1. XLII-268-2014 DOCUchwała Nr XLII-268-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-261-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..doc
2. XLII-269-2014 PDFUchwała Nr XLII-269-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczej Strazy Pożarnej w Przylesiu.pdf
3. XLII-270-2014 PDFUchwała Nr XLII-270-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r..pdf
4. XLII-271-2014 PDFUchwała Nr XLII-271-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów.pdf
5. XLII-272-2014 DOCUchwała Nr XLII-272-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.doc
6. XLII-273-2014 PDFUchwała Nr XLII-273-2014 Rady Gminy Olszanka z dm. 24.01.2014r..pdf
7. XLII-274-2014 PDFUchwała Nr XLII-274-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r..pdf
8. XLII-275-2014 PDFUchwała Nr XLII-275-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie pomocy finans. Pow. Brz. z przezn. na realizację zadań-finansowanie stanowiska ds. ochr. zabytków.pdf
9. XLII-276-2014 DOCUchwała Nr XLII-276-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2014.doc
DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII-276-2014 Rady Gminy olszanka z dn. 24.01.2014r..doc
DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII-276-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r..doc
DOCXZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII-276-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r..docx
10. XLII-277-2014 DOCUchwała Nr XLII-277-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2014.doc
DOCZałącznik do Uchwały Nr XLII-277-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r..doc
11. XLII-278-2014 DOCUchwała Nr XLII-278-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.doc
DOCZałacznik do Uchwały Nr XLII-278-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014..doc
12. XLII-279-2014 DOCXUchwała Nr XLII-279-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 24.01.2014r. w sprawie rpztarzenia skargi.docx
13. XLIII-280.2014 DOCXUchwała Nr XLIII- 280-2014 Rady Gminy Olszanka z d. 28.02.2014r. w sprawie wyrażenia stanowiska dot. dzialań Pana Dietera Przewdzinga.docx
14. XLIII-281-2014 PDFUchwała Nr XLIII-281-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2014r..pdf
15 XLIII-282-2014 DOCXUchwała Nr XLIII-282-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2014r. w sprawie intencji Rady Gminy Olszanka dot. przeprowadzenia kompleksowego audyty.docx
16. XLIII-283-2014 DOCUchwała Nr XLIII-283-2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.02.2014r. w spr. intencji RG Olsz. na ustalenie kolejn. realizacji oraz limitu wydatów.DOC
17. XLIV-284-2014 PDFUchwała Nr XLIV-284-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XLI-266-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf
18. XLIV-285-2014 DOCXUchwała Nr XLIV-285-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Olszanka środków stanowiących fundusz sołecki.docx
19. XLIV-286-2014 PDFUchwała Nr XLIV-286-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych Gminy Olszanka do stanu faktycznego.pdf
20. XLIV-287-2014 DOCUchwała Nr XLIV-287-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r..doc
21. XLIV-288-2014 PDFUchwała Nr XLIV-288-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka.pdf
22. XLIV-289-2014 DOCUchwała Nr XLIV-289-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.doc
23. XLIV-290-2014 DOCXUchwała Nr XLIV-290-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy.docx
24. XLV-291-2014 DOCXUchwała Nr XLV-291-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r. w sprawie apelu dot. podjęcia działań mających na celu uzupełnienie obsady kadrowej Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.docx
25. XLV-292-2014 PDFUchwała Nr XLV-292-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-366-2013.pdf
26. XLV-293-2014 PDFUchwała Nr XLV-293-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-267-2013 RG Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XLV-293-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r._Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFZałącznik do uchwały Nr XLV-293-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r._Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
27. XLV-294-2014 DOCUchwała Nr XLV-294-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.doc
28. XLV-295-2014 DOCXUchwała Nr XLV-295-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu ZGŚO w Opolu.docx
29. XLV-296-2014 DOCXUchwała Nr XLV-296-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.04.2014r. w sprawie zaopiniowania łączenia gmin w okregu wyborczym powiatu.docx
30. XLVI-297-2014 PDFUchwała Nr XLVI-297-2014 Rady Gminy Olszanka z ddn. 30.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014.pdf
31. XLVI-298-2014 PDFUchwała Nr XLVI-298-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych.pdf
32. XLVI-299-2014 PDFUchwała Nr XLVI-299-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-177-2012 rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf
33. XLVI-300-2014 PDFUchwała NT XLVI-300-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-179-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf
34. XLVI-301-2014 DOCUchwała Nr XLVI-301-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.05.2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązyania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc
35. XLVII-302-2014 PDFUchwała Nr XLVII-302-2014 rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLI-266-2013.pdf
36. XLVII-303-2014 PDFUchwała Nr XLVII-303-2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLI-267-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf
37. XLVII-304-2014 PDFUchwała Nr XLVII-304-2014 Rady Gminy olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie zm. Uchwały Nr XLIII-263-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r..pdf
38. XLVII-305-2014 DOCXUchwała Nr XLVII-305-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uzytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat.docx
39. XLVII-306-2014 DOCXUchwała Nr XLVII-306-2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uzytkowego stanowicego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat.docx
40. XLVII-307-2014 DOCXUchwała Nr XLVII-307-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat.docx
41. XLVII-308-2014 DOCUchwała Nr XLVII-308-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Olszanka Nr XLII-274-2014.doc
42. XLVII-309-2014 DOCXUchwała Nr XLVII-309-2014 rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.docx
43. XLVII-310-2014 PDFUchwała Nr XLVII-310-2014 rady Gminy Olszanka z dn. 30.06.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w roku 2014.pdf
44. XLVII-311-2014 PDFUchwała Nr XLVII-311-2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin. Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok.pdf
45. XLVIII-312-2014 DOCXUchwała Nr XLVIII-312-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.07.2014r. w sprawie przekazania WSA w Opolu skargi na Uchwałę Nr XLII-274-2014.docx
46. XLVIII-313-2014 DOCXUchwała Nr XLVIII-313-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 15.07.2014r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka.docx
47. XLVIII-314-2014 DOCXUchwała Nr XLVIII-314-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 16.09.2014r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Olszanka.docx
48. XLIX-315-2014 PDFUchwała Nr XLIX-315-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2014r w sprawi zmiany uchwały Nr XLI-266-2013.pdf
49. XLIX-316-2014 PDFUchwała Nr XLIX-316-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI-267-2013.pdf
50. XLIX-317-2014 PDFUchwała Nr XLIX-317-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII-310-2014.pdf
51. XLIX-318-2014 DOCUchwała Nr XLIX-318-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawaracia umowy dzierżawy.doc
52. XLIX-319-2014 PDFUchwała Nr XLIX-319-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.09.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII-176-2009.pdf
53. L-320-2014 PDFUchwała Nr L-320-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2014r..pdf
54. L-321-2014 DOCXUchwała Nr L-321-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2014r. sprawie wniesienia pism do WINB w Opolyu, WIOŚ w Opolu, PONB w Brzegu.docx
55. L-322-2014 PDFUchwała Nr L-322-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r..pdf
56. L-323-2014 DOCUchwała Nr L-323-2014 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego wlasnośc Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat..doc

 

 

Wersja XML