Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Lp. Treść
1.

DOCZarządzenie Nr WG-VI- 47-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 2.07.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc

Zarządzenie Nr WG – VI - 47/2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lipca 2014 r. zostało zmienione Zarządzeniem nr WG-VI-55/2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 lipca 2014 r. (pozycja nr 6)

2. DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.doc
3. DOCZałącznik nr 1 do Ogloszenia.doc
4. DOCZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.doc
5. DOCformularz oferty.doc
6. PDFZarządzenie nr WG-VI-55-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr WG-VI-47-2014 Wójta Gminy Olszanka z dnia 2 lipca 2014r..pdf
7. DOCZbiorcze zestawienie złożonych ofert.doc
8. DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r..doc


 

Lp. Treść
1. DOCZarządzenie Nr WG – VI- 34-2014 z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego.doc
2. DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2014r. w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.doc
3. DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2014r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc
4. DOCXZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia.docx
5. DOCXZałącznik Nr 2 do Ogłoszenia.docx
6. DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc
7. DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc
8. DOCZbiorcze zestawienie złożonych ofert - profilaktyka alkoholowa.doc
9. DOCZbiorcze zestawienie złożonych ofert - przeciwdziałanie narkomanii.doc
10. DOCOgłoszenie wyników - profilaktyka alkoholowa w 2014r..doc
11. DOCOgłoszenie wyników - przeciwdziałanie narkomanii 2014r..doc


 

Lp. Treść
1. PDFZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego.pdf
2. DOCXOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.docx
3. DOCXZałącznik nr 1 do Ogloszenia.docx
4. DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.docx
5. DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc
6. DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc
7. PDFInformacja o podmiotach, które złóżyły ofertę na realizację w 2014r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
8. DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.doc


 

Wersja XML