Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2014 rok

Program współpracy Gminy Olszanka na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFUchwała Nr XL-259-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2013r. w sprawie Uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2014r. z organizacjami.pdf

____________________________
PDFZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

DOCPROJEKT Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.doc

Wersja XML