Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku

 Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku

Lp. Nr Uchwały w sprawie:
1.  XXXI-188-2013

DOCUchwała Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.04.01.2013r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2013-2027.doc

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2013 rok.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 1.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 2.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 3.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 4.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 5.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 6.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 7.pdf

2.  XXXI-189-2013  PDFUchwała Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok.pdf
3.  XXXII-190-2013  DOCUchwała Nr XXXII-190-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.31.01.2013r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Sołtysa Wsi Obórki.doc
4.  XXXII-191-2013  DOCUchwała Nr XXXII-191-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przekazania do Komisji REwizyjnej skargi na Sołtysa Wsi Gierszowice.doc
5.  XXXII-192-2013  DOCUchwała Nr XXXII-192-2013 Rady Gminy Olszanka w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance.DOC
6.  XXXII-193-2013  DOCUchwała Nr XXXII-193-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc
7.  XXXII-194-2013

 PDFUchwała Nr XXXII-194-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia programu obieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

8.  XXXII-195-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-195-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań.doc

 DOCXZałącznik do uchwały Nr XXXII-195-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r...docx

9.  XXXII-196-2013  DOCUchwała Nr XXXII-196-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.doc
10.  XXXII-197-2013  DOCUchwała Nr XXXII-197-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zad..doc
11. XXXII-198-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2013.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

12. XXXII-199-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-199-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXII-199-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.doc

13. XXXII-200-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2013.doc

DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.31.01.2013r..doc

15. XXXIII-201-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-201-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
16. XXXIII-202-2013 DOCUchwała Nr XXXIII-202-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013r.w sprawie przyjęcia prog. opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt...DOC
17. XXXIII-203-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-203-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-185-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf
18. XXXIII-204-2013 DOCUchwała Nr XXXI-204-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007.doc
19. XXXIII-205-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-205-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Wsi Obórki.pdf
20. XXXIII-206-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-206-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Wsi Gierszowice.pdf
21. XXXIII-207-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-207-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpagtrzenia skargi na działalność Kierownika ZGK w Olszance zs.w CZeskiej Wsi.pdf
22. XXXIV-208-2013

DOCUchwała Nr XXXIV-208-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIV-208-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r..pdf

23. XXXIV-209-2013

DOCUchwała Nr XXXIV-209-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na fundusz sołecki.doc

24. XXXV-210-2013 PDFUchwała Nr XXXV-210-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
25. XXXV-211-2013 DOCUchwała Nr XXXV-211-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany uchwąły Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc
26. XXXV-212-2013

DOCUchwała Nr XXXV-212-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI_188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc

PDFZałacznik do Uchwały Nr XXXV-212-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r..pdf

27. XXXV-213-2013 PDFUchwała Nr XXXV-213-2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.PDF
28. XXXVI-214-2013 PDFUchwała Nr XXXI-214-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-179-2012 z dn. 28.12.2012r..pdf
29. XXXVI-215-2013 PDFUchwała Nr XXXVI-215-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf
30. XXXVI-216-2013 DOCUchwała Nr XXXVI-216-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działania radnego Pana Jerzego Tokarczyka.doc
31. XXXVI-217-2013 DOCUchwała Nr XXXVI-217-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie powołania doraxnej komisji Rady Gminy Olszanka.doc
32. XXXVI-218-2013 DOCUchwała Nr XXXVI-218-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013.doc
33. XXXVI-219-2013

DOCXUchwała Nr XXXVI-219-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Olszanka na lata 2013-201..docx

DOCXZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-219-2013 Rady Gminy Olszanka z dn 28.05.2013r...docx

34. XXXVI-220-2013 PDFUchwała Nr XXXVI-220-213 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-215-2005 z dn. 31.05.2005r..pdf
35. XXXVI-221-2013 DOCXUchwała Nr XXXVI-221-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Olszanka do wniesienia pisma do NIK..docx
36. XXXVI-222-2013 PDFUchwała Nr XXXVI-222-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.05.2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka.pdf
37. XXXVII-223-2013 DOCUchwała Nr XXXVII-223-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie przyjęcia oświadczenia upamiętnienia ofiar ludobójstwa.doc
38. XXXVII-224-2013 DOCUchwała Nr XXXVII-224-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.DOC
39. XXXVII-225-2013

DOCUchwała Nr XXXVII-225-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszank z dn. 04.01.2013r. - WPF.doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVII-225-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r..pdf

40. XXXVII-226-2013 PDFUchwała Nr XXXVII-226-2013 Rady Gminy Olszanka z nd. 27.06.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..pdf
41. XXXVII-227-2013 DOCUchwała Nr XXXVII-227-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Brzeg.doc
42. XXXVII-228-2013 DOCXUchwała Nr XXXVII-228-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015..docx
43. XXXVII-229-2013 DOCUchwała Nr XXXVII-229-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę.doc
44. XXXVII-230-2013 DOCUchwała Nr XXXVII-230-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.06.2013r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.doc
45. XXXVIII-231-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-231-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 z dn. 04.01.2013r..docx
46. XXXVIII-232-2013 DOCUchwała Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w zakresie linii elektroenergetyczne.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. cz 1.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. cz 2.doc
DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r..doc
JPEGZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r..jpeg
JPEGZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r..jpeg
DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII-232-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r..doc
47. XXXVIII-233-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-233-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyodrebnienia w budżecie Gminy Olszanka środków budżetowych do dyspozycji Sołectw.docx
48. XXXVIII-234-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-234-2013 Rady Gminy olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie zmiany Statutu ZGŚO w Opolu.docx
50. XXXVIII-235-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-235-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własnośc Gminy Olszanka.docx
51. XXXVIII-236-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-236-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Olszanka.docx
52. XXXVIII-237-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-237-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchmości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Olszanka.docx
53. XXXVIII-238-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-238-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
54. XXXVIII-239-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-239-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Gminy Olszanka.docx
55. XXXVIII-240-2013 DOCXUchwała Nr XXXVIII-240-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.09.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika ZGK w Olszance zs. w Czeskiej Wsi.docx
56. XXXIX-241-2013 DOCUchwała Nr XXXIX-241-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-231-2013.doc
57. XXXIX-242-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-242-2013.Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..pdf
58. XXXIX-243-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-243-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..pdf
59. XXXIX-244-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-244-2013 Rady Gminy Olszanka zdn. 30.10.2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.pdf
60. XXXIX-245-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-245-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
61. XXXIX-246-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-246-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf
62. XXXIX-247-2013 PDFUchwała Nr XXXIX-247-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. wsprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej.pdf
63. XXXIX-248-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-248-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
64. XXXIX-249-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-249-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
65. XXXIX-250-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-250-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
66. XXXIX-251-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-251-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
67. XXXIX-252-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-252-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
68. XXXIX-253-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-253-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
69. XXXIX-254-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-254-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
70. XXXIX-255-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-255-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
71. XXXIX-256-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-256-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
72. XXXIX-257-2013 DOCXUchwała Nr XXXIX-257-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej ymowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka.docx
73. XL-258-2013 PDFUchwała Nr XL-258-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..pdf
74. XL-259-2013 PDFUchwała Nr XL-259-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.11.2013r. w sprawie Uchwalenia Programu współpracy Gminy Olszanka na 2014r. z organizacjami.pdf
75. XLI-260-2013 DOCUchwała Nr XLI-260-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka.doc
76. XLI-261-2013 DOCXUchwała Nr XLI-261-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.docx
DOCXZałącznik do Uchwały Nr XLI-261-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..docx
77. XLI-262-2013 DOCUchwała Nr XLI-262-2013 Rady Gminy Olszanka w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 'Brzeg'.doc
PDFZałacznik do uchwały Nr XLI-262-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf
78. XLI-263-2013 PDFUchwała Nr XLI-263-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013e..pdf
79. XLI-264-2013 PDFUchwała Nr XLI-264-2013 Rady Gminy Olszank z dn. 18.12.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..pdf
PDFZałacznik do uchwały Nr XLI-264-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf
80. XLI-265-2013 PDFUchwała Nr XLI-265-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie przyjcia programu opieki nad zwierzęta bezdomnymi.pdf
81. XLI-266-2013 PDFUchwała Nr XLI-266-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2014.pdf
82. XLI-267-2013 PDFUchwała Nr XLI-267-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2014 - 2023.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XLI-267-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 18.12.2013r..pdf

 

 

Wersja XML