Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrola zewnętrzna - 2011 rok

Organ przeprowadzający kontrolę:

            Wojewoda Opolski                                 
Termin kontroli:  29.12.2010r.
Temat kontroli:  Kontrola problemowa w zakresie wydawania dowodów osobistych i w zakresie ewidencji ludności
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli

 PDFWystąpienie pokontrolne nr SO.IV.KK-5115-1-10-10 z dnia 10.03.2011.pdf

PDFWystąpienie pokontrolne nr SO.IV.TR-5110-1-10-10 z dnia 10.03.2011.pdf

Organ przeprowadzający kontrolę:

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli:  22-23 wrzesień 2011r.
Temat kontroli:  Kontrola na miejscu projektu - Budowa kanalizacji tłocznej sanitarnej i przepompowni ścieków w Gierszowicach w ramach PROW 2007-2013
Ustalenia kontroli:

 PDFRaport z czynności kontrolnych nr 08-321-79-11 z dnia 23.09.2011.pdf

 


Organ przeprowadzający kontrolę:

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli:  2.11. 2011r. - 14.11.2011r.
Temat kontroli:  Kontrola doraźna gospodarki finansowej za lata 2006-2011
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 19 grudnia 2011r.

 PDFWystąpienie pokontrolne nr NKO-401-29-3-2011 z dnia 03.02.2012.pdf


Organ przeprowadzający kontrolę:

Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 2.12.2011r.
Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Ustalenia kontroli:

 

Protokół z kontroli


Organ przeprowadzający kontrolę:

 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Termin kontroli:  2.12.2011 - 8.12.2011r.
Temat kontroli:  Kontrola w zakresie ochrony środowiska
Ustalenia kontroli:

 Protokół z kontroli z dnia 8 grudnia 2011r.

 PDFZarządzenie pokontrolne Nr WI.7024.1.2011.TK z dnia 30.12.2011.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Instystucje kontrolujące
Data wytworzenia: 2011r.
Wersja XML