Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2010 rok

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
 Termin kontroli:  14.05. 2010r., 7.06.2010r.
 Temat kontroli:  bieżąca w zakresie interwencji
 Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 7 czerwca 2010r.

PDFZarządzenie pokontrolne z dnia 14.06.2010.pdf

 

 

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
 Termin kontroli:  21.06.2010r.
 Temat kontroli:  Sprawdzenie elementów wskazanych w załączniku Nr 1 do umowy UM08-6930-UM0830016/09 - wniosek o dofinansowanie zagospodarowania zbiorników
 Ustalenia kontroli:  PDFRaport z czynności kontrolnych z dnia 21.06.2010.pdf


 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
 Termin kontroli:  22.06.2010r.
 Temat kontroli:  Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego
 Ustalenia kontroli:  PDFRaport z czynności kontrolnych z dnia 22.06.2010.pdf

 

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Najwyższa Izba Kontroli
 Termin kontroli: 1.06 - 25.06 2010r.
 Temat kontroli:  Stan realizowanych przez Gminę zadań finansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w okresie od 1 stycznia 2008r. do 25 czerwca 2010r.
 Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 9 lipca 2010r.

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 21.07.2010.pdf

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Archiwum Państwowe w Opolu
 Termin kontroli:  19.08.2010r.
 Temat kontroli:  Ewidencja, stan uporządkowania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych w USC
 Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 19.08.2010r.

PDFZalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2010.pdf 

 

 

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Wojewoda Opolski
 Termin kontroli: 30.09. 2010r.
 Temat kontroli:  Sprawdzenie zasadności składania miesięcznych zapotrzebowań na środki z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania dotacji
 Ustalenia kontroli:  PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 26.11.2010.pdf

 


 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Wojewoda Opolski
 Termin kontroli:  10.11. 2010r.
 Temat kontroli:  Realizacja obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzezcypospolitej Polskiej i wydanych na jej podstawie rozporządzeń.
 Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 1 grudnia 2010r.

 PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 13.12.2010.pdf


 

 

 Organ przeprowadzający kontrolę:

                                                  Starosta Powiatu Brzeskiego
 Termin kontroli:  08.11..2010r.
 Temat kontroli:  Ocena przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC
 Ustalenia kontroli:  Protokół kontroli z dnia 9 grudnia 2010r.  - bez zaleceń

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML