Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnetrzne - 2009 rok

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli: od dnia 2 lutego 2009r. do dnia 06 kwietnia 2009r. 
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy za 2008 rok oraz wybranych zagadnień 2007 roku
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 29 kwietnia 2009r.

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 10.06.2009 r..pdf Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Termin kontroli: od dnia 14 kwietnia 2009r. do dnia 27 kwietnia 2009r. 
Temat kontroli: Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania i potracania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, ustalenie uprawnień do świdaczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidlowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczen społecznych
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 27 kwietnia 2009r.

brak zaleceńOrgan przeprowadzający kontrolę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski
Termin kontroli: 15 czerwiec 2009 rok
Temat kontroli: Kontrola wykorzystania środków finansowych Funduszu przekazanych Gminie na podstawie umowy o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotazowego programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie i miejsko-wiejskie"
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 15 czerwca 2009r.

 PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 23.07.2009 r..pdf

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 13, 20 lipiec 2009 rok
Temat kontroli: Kontrola kompleksowa w Urzedzie Gminy Olszanka i składowiska odpadów innych niż niecezpieczne i obojętne w Obórkach
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 20 lipca 2009r.

PDFZarządzenie pokontrolne z dnia 27.07.2009 r..pdf

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli: 27 lipiec 2009r. 
Temat kontroli: Kontrola zlecona na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w ramach Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ustalenia kontroli:

 

 PDFRaport z czynności kontrolnych z dnia 27.07.2009 r..pdf

Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Termin kontroli: 02 grudzień  2009r. 
Temat kontroli: Kontrola zlecona na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w ramach Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ustalenia kontroli:

 

 PDFRaport z czynności kontrolnych z dnia 2.12.2009 r..pdf

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli: 25 listopad 2009r.
Temat kontroli: Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego w Olszance - działalność w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz w zkresie realizacji obowiazków okreslonych w ustawie z dnia 15 listopada 1956r.o zmianie imion i nazwisk oraz w ustawie z dnia 17 października 2008 r.o zmianie imienia i nazwiska.
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 15 grudnia 2009r.

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML