Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne - 2008 rok

Organ przeprowadzający kontrolę:  Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu
Termin kontroli:  03-04 styczeń 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola Urzędu Gminy Olszanka
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 04 stycznia 2008r.

 PDFNakaz z dnia 16.01.2008 r..pdf


Organ przeprowadzający kontrolę:  Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu
Termin kontroli:  29 styczeń 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR na podstawie art. 24 ust.5  pkt 1 i 2 ustawy o gnrsp
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 04 stycznia 2008r.

PDFSprawozdanie z kontroli z dnia 29.01.2008 r..pdf 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:  Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli:  22-25 kwiecień 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 08 maja 2008r.

 Organ przeprowadzający kontrolę:  Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli:  23 kwiecień 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola problemowa wykonywania zadań obrony cywilnej
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 26 maja 2008r.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski
Termin kontroli:  30 czerwiec 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola problemowa - organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Olszanka
Ustalenia kontroli:

  PDFProtokół z kontroli z dnia 30.06.2008 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę:  Archiwum Państwowe Opole
Termin kontroli:  17 listopad 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola archiwizowania dokumentów w Urzędzie Gminy
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli

 PDFZalecenia pokontrolne z dnia 22.12.2008 r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę:  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli:  18 listopad  i 02 grudzień 2008r.
Temat kontroli:  Kontrola w Urzędzie Gminy i na składowisku odpadów w Obórkach
Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 02.12.2008r.

 PDFZarządzenie pokontrolne z dnia 10.12.2008 r..pdf

 

Wersja XML