Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne - 2007 rok.

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 11 maj 2007 r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie ochrony środowiska w Zakładzie Gospodarki komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi - oczyszczalnia ścieków Ptakowice 
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 11 maja 2007r.

DOCKontrole

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski
Termin kontroli: 6 lipiec 2007 r.
Temat kontroli: Prowadzenie ewidencji działaności gospodarczej w latach 2004-2007
Ustalenia kontroli:

 

 DOCKontrole

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 12 lipiec 2007 r.
Temat kontroli: Kontrola w zakresie ochrony środowiska w Zakładzie Gospodarki komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi - oczyszczalnia ścieków Ptakowice 
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2007r.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy Opole
Termin kontroli: 9 i 13 lipiec 2007 r.
Temat kontroli: Kontrola Urzędu Gminy Olszanka
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 13 lipca 2007r.

 PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2007r..pdf

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski
Termin kontroli: 28.05. - 30.06  2007 r.
Temat kontroli: Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 30 czerwca 2007r.

 PDFWystapienie Wojewody- zalecenia z dnia 13.08.2007 r..pdf


Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 13.09. 2007 r. i 03.10 2007r.
Temat kontroli: Kontrola Urzędu Stanu Cywilnego Olszanka
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 03.10. 2007r.

PDFZalecenia pokontrolne z dnia 8.10.2007 r..pdf 

  edytuj >>
  edytuj >>Organ przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 13 wrzesień 2007 r.
Temat kontroli: Kontrola Urzędu Gminy Olszanka
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 04 października 2007r.

 PDFZalecenia pokontrolne z dnia 26.10.2007 r..pdf


 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML