Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2006 ROK

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
Termin kontroli: 28-29 marzec 2006r.
Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Ptakowicach i Gierszowicach
Ustalenia kontroli: Protokół kontroli z dnia 29 marca 2006 r.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli: 07 marzec 2006r.
Temat kontroli: Kontrola realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przylesiu wraz z przykanalikami oraz pompowniami sieciowymi"
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 4 kwietnia 2006 r.

DOCInformacja pokontrolna

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Opolski Urząd Wojewódzki
Termin kontroli: 22 marzec - 10 kwiecień 2006 rok
Temat kontroli: Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2005r. z budżetu Wojewody na realizację zadań administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 10 kwietnia 2006 r.

DOCWystąpienie

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy
Termin kontroli: 12 lipiec 2006 rok
Temat kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w związku z zakończeniem modernizacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi 

 

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2006 r.

DOCProtokół kontroli

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Termin kontroli: 06 lipiec 2006 rok
Temat kontroli:

Realizacja projektu "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czeskiej Wsi"

 

Ustalenia kontroli:

Informacja pokontrolna z dnia 10 sierpnia 2006 r.

DOCInformacja pokontrolna

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Starostwo Powiatowe w Brzegu
Termin kontroli: 29 wrzesień 2006 rok
Temat kontroli:

Ocena realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej

 

Ustalenia kontroli:

DOCProtokół

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Opolski
Termin kontroli: 26 październik 2006 rok
Temat kontroli:

Wykonyanie przez Wójta Gminy Olszanka zadań z zakresu rejestracji przedpoborowych

 

Ustalenia kontroli:

DOCProtokółOrgan przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Opolu
Termin kontroli: 24 październik 2006 rok
Temat kontroli:

Prowadzenie ewidencji i zabezpieczenia akt

 

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 28.11.2006r.

DOCProtokół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę
Wersja XML