Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTROLE ZEWNĘTRZNE - 2004 ROK

 

Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Termin kontroli: 07.01.2004r.
Temat kontroli: Kontrola doraźna przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących składania oświadczeń o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych
Ustalenia kontroli: Protokół kontroli z dnia 07.01.2004r. Zaleceń nie wydano.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Wojewoda Opolski

 

Termin kontroli: 17.12.2003r.
Temat kontroli:

Kontrola w zakresie realizacji zakresu rzeczowego zadania "Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Olszance"

 

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 31.12.2003r.

 DOCWystąpienie pokontrolne

 


Organ przeprowadzający kontrolę:

Opolski Urząd Wojewódzki

Termin kontroli:

 22.03.2004r.

Temat kontroli:

 Ocena realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie: zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz gospodarki finansowej.

Ustalenia kontroli:

 

DOCProtokół kontroli

 Organ przeprowadzający kontrolę:

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu  

Termin kontroli:

 23,27.04.2004r.

Temat kontroli:

 Kontrola pracodawcy oraz realizacja zaleceń wydanych w kontrolach poprzednich.

Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 27.04.2004r. 

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu 

Termin kontroli:

 30.04.2004r. 

Temat kontroli:

 Kontrola stanu porządkowego przystanków autobusowych. 

Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 30.04.2004r. Bez zaleceń. 

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

Termin kontroli:

 20.07.2004r.- 03.09.2004r. 

Temat kontroli:

 Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację objętego Kontraktem Województwa Opolskiego zadania pn. "Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Olszance" za lata 2001,2002.

Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 03.09.2004r.

DOCWynik kontroli

DOCWynik kontroli

DOCWynik kontroli

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Termin kontroli:

 24.08.2004r.- 01.09.2004r. 

Temat kontroli:

1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne .

3. Ustalenia uprawnień do zasiłków.

4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

5. Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  

Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 01.09.2004r. Bez zaleceń.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

Termin kontroli:

 22.10.2004r.

Temat kontroli:

 Kontrola robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Ustalenia kontroli:

 Protokół kontroli z dnia 22.10.2004r. Bez zaleceń.


 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Archiwum Państwowe w Opolu

Termin kontroli:

26.10.2004r.

Temat kontroli:

Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego. 

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 26.10.2004r.

 DOCZalecenia pokontrolne

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Termin kontroli:

07.12.2004r.

Temat kontroli: Kontrola stopnia realizacji procesu tworzenia Gminnego Centrum Informacji
Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 15.12.2004r.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Termin kontroli:

23.09.2004r.

Temat kontroli:

Kontrola z przygotowania przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jankowicach Wielkich.

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 23.09.2004r.

 

 

Organ przeprowadzający kontrolę:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Termin kontroli:

30.11, 28.12.2004r.

Temat kontroli:

Kontrola oczyszczalni ścieków w Ptakowicach

Ustalenia kontroli:

Protokół kontroli z dnia 28.12.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a):

Ewa Rosińska

za treść odpowiada:

Ewa Rosińska

data wytworzenia: 10.01.2006r.

 

 

 

 

Wersja XML