Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Olszanka na 2012 rok

DOCUchwała Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2012.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Dochody majątkowe.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Wydatki bieżące budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Wydatki majątkowe.doc

 DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Przychody i rozchody budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji.doc

DOCZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Fundusz Sołecki i środki do dyspozycji Rad Sołeckich.doc

DOCZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Plan dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.doc

DOCZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI-101-2011 - Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.doc

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: grudzień 2012
Wersja XML