Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Gminy na 2011 rok

 


DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Olszanka w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2011 rok.doc

DOCCzęść opisowa budżetu Gminy Olszanka na 2011 rok.doc

DOCPlan wydatków - przedszkola.doc

DOCPlan wydatków - stołówki.doc

DOCPlan wydatków - szkoły.doc

DOCProjekt budżetu na 2011 rok - GOKiS - biblioteki.doc

DOCProjekt budżetu na 2011 rok - GOKiS - Świetlice.doc

DOCProjekt budżetu ZGK na 2011 rok.doc

XLSWskaźniki i relacje poziomu zadłużenia j.s.t..xls

DOCZałącznik Nr 1 - Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 1 - Dochody majątkowe.doc

DOCZałącznik Nr 2 - Wydatki bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 2 - Wydatki majątkowe.doc

XLSZałącznik Nr 2 - Wydatki majątkowe.xls

DOCZałącznik Nr 3 - Przychody i rozchody.doc

DOCZałącznik nr 4 - Dochody i wydatki - Ochrona Zdrowia.doc

DOCZałącznik Nr 5 - Dochody i wydatki zlecone.doc

DOCZałącznik Nr 6 - Wydatki budżetu - dotacje.doc

DOCZałącznik Nr 7 - Fundusz Sołecki.doc

DOCZałącznik Nr 8 - Dotacja dla ZGK.doc

DOCZałącznik Nr 9 - Przychody i wydatki ZGK.doc

Wersja XML