Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wojta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.

DOCInformacja Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.doc


DOCZałącznik Nr 1 - Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2010 r..doc

DOCZałącznik Nr 2 - Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych szkół na dzień 30.06.2010 r..doc

DOCZałącznik Nr 3 - Plan i wykonanie budżetu wg poszczególnych przedszkoli na dzień 30.06.2010 r..doc

DOCZałącznik Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2010 r..doc

DOCZałącznik Nr 5 - Rozliczenie dotacji udzielonej dla GZ LZS za I półrocze 2010 r..doc

DOCZałącznik Nr 6 - Informacja o wykonaniu planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance na dzień 30.06.2010 r. - Biblioteki.doc

DOCZałącznik Nr 6 - Informacja o wykonaniu planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance na dzień 30.06.2010 r. - Informacje dodatkowe.doc

DOCZałącznik Nr 6 - Informacja o wykonaniu planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance na dzień 30.06.2010 r. - Świetlice.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Olszanka
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Data wytworzenia: sierpień 2010
Wersja XML