• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach

Informacja za 2018 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2018 PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej.pdf
2. 2018 PDFWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń-2018 rok.pdf
3. 2018 PDFWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń -2018 rok.pdf
4. 2018 PDFWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty - 2018 rok.pdf
5. 2018 PDFWykaz osób, którym udzielono ulg w postaci umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2018 r..pdf
6. 2018 PDFWykaz osób, którym udzielono ulg w postaci odroczeń terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2018 r..pdf

 

Informacja za 2017 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2017 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2017 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2017 rok.doc
3. 2017 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2017 rok.doc
4. 2017 DOCXWykaz osób, którym udzielono ulg w postaci odroczeń terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2017 rok.docx

 

Informacja za 2016 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2016 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2016 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2016 rok.doc
3. 2016 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2016 rok.doc
4. 2016 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2016 rok.doc
5. 2016 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2016 rok.doc

 

Informacja za 2015 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2015 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2015 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2015 rok.doc 
3. 2015 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2015 rok.doc 
4. 2015 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2015 rok.doc 
5 2015 PDFInformacja o udzieleniu ulg za gospodarowanie odpadami za 2015 r..pdf

 

Informacja za 2014 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2014 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2014 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2014 rok.doc
3. 2014 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2014 rok.doc

 

Informacja za 2013 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2013 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2013 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2013 rok.doc
3. 2013 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2013 rok.doc
4. 2013 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2013 rok.doc

 

Informacja za 2012 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2012 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2012 rok.doc
2. 2012 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2012 rok.doc
3. 2012 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2012 rok.doc
4. 2012 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej.doc

 

Informacja za 2011 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2011 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej.doc
2. 2011 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty-2011 rok.doc
3. 2011 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2011 rok.doc
4. 2011 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2011 rok.doc

 

Informacja za 2010 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2010 DOCWykaz osób, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej..doc
2. 2010 DOCWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2010 rok.doc
3. 2010 DOCWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2010 rok.doc
4. 2010  

 

Informacja za 2009 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2009 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty - 2009rok.doc
2. 2009 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2009 rok.doc
3. 2009 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2009 rok.doc
4. 2009 DOCWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej..doc

 

Informacja za 2008 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2008 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty - 2008 rok.doc
2. 2008 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń - 2008 rok.doc
3. 2008 DOCWykaz osób,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń - 2008 rok.doc
4. 2008  

 

Informacja za 2007 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2007 DOCWykaz osób
2. 2007 DOCWykaz osób
3. 2007 DOCWykaz osób
4. 2007 DOCWykaz osób

 

Informacja za 2006 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2006 DOCWykazy osób
2. 2006 DOCWykazy osób
3. 2006 DOCWykazy osób
4. 2006 DOCWykazy osób

 

Informacja za 2005 rok

Lp. Rok Informacja
1. 2005 DOCWykaz osób
2. 2005 DOCWykaz osób
3. 2005 DOCWykaz osób
4. 2005 DOCWykaz osób

 

Wersja XML

Urząd Gminy Olszanka
ul. Olszanka 16
49-332 Olszanka
tel. 77 412 96 82-86
fax 77 412 96 83
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 6474385
w tym miesiącu: 103939
dzisiaj: 937