Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty na 2006 rok

Rada Gminy Olszanka na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, w dniu 29 listopada 2005r. uchwaliła wysokość stawek podatków i opłat na rok 2006 oraz wprowadziła zwolnienia w podatku rolnym.

DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
DOCPodatki i opłaty na 2006 rok
Wersja XML