Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne.

Rada Gminy w Olszance na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uchwaliła wysokość stawek podatków i opłat na rok 2004 oraz wprowadziła zwolnienia w podatku rolnym.

DOCUchwała Nr XI -121 -2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.doc
DOCUchwała Nr XI-123-2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
DOCUchwała Nr XI -124 -2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym
DOCUchwała Nr XII-136 -2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
DOCUchwała Nr XII_137_2003 RG w Olszance z dnia 18.12.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI_121_2003 RG w Olszance z dnia 30.10.2003 r. w sprawie stawek podatku
DOCUchwała Nr-II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 04 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002
DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002 .doc
DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002
DOCZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002
DOCZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II-10-2002 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 grudnia 2002

Rada Gminy w Olszance na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uchwaliła wysokość stawek podatków i opłat na rok 2005 oraz wprowadziła zwolnienia w podatku rolnym.

DOCOkreślenie stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok
DOCStawki podatku od nieruchomości na 2005 rok
DOCzwolnienia w podatku rolnym
DOCPodatek leśny w 2005 roku.doc
DOCPodatek rolny w 2005 roku.doc
DOCUchwała Nr XVIII-203-2004 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.doc
DOCDane o nieruchomościach lesnych
DOCDane o nieruchomościach rolnych
DOCDane o nieruchomościach
DOCDane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
DOCDane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
DOCDeklaracja na podatek leśny
DOC Deklaracja na podatek od nieruchomosci
DOC Deklaracja na podatek rolny
DOC Informacja w sprawie podatku leśnego
DOC Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
DOC Informacja w sprawie podatku rolnego
Wersja XML