Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok


DOCProgram współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi


informację wytworzył(a): Ewa Rosińska
za treść odpowiada: Ewa Rosińska
data wytworzenia: 10.01.2006r.
Wersja XML