Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

 

2013r.
__________________________

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji elektroenergetycznej 110kV/SN "GPO Jankowice"

PDFDecyzja.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf
 

2012r.
__________________________

DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego MOP Jankowice Wielkie i MOP Wierzbnik.doc
 

2011r.
__________________________

DOCObwieszczenie Wójta z dnia 2 luty 2011r. w sprawie umorzenia postępowania.doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc

DOCWszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia napowietrzna Olszanka, Pogorzela..doc

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa tłoczni oleju rzepakowego w Przylesiu.pdf
 

2010r.
___________________________

DOCOgłoszenie Wójta Gminy Olszanka o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Olszanka.doc

DOCDecyzja w sprawie uchylenia Decyzji Nr IRiOŚ DSS7625-54-01-08.doc

DOCObwieszczenie IRIOS DSS 76251709 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Farma Wiatrowa Jankowice Wielkie..doc

DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów.doc

 

2009r.
___________________________

DOCobwieszcenie

DOCobwieszczenie

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.06.09 r..doc

DOCOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.10.2009 w sprawie FW Jankowice Wielkie.doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dn. 29.12.2009r..doc

 

2008r.
____________________________

DOCobwieszczenie

DOCObwieszcenie

DOCobwieszczenie

DOCobwieszczenie

DOCobwieszcenie

 

2007r.
____________________________

DOCObwieszczenia

 

2006r.
____________________________

DOCObwieszczenie

 

2005r.
____________________________

DOCPrzygotowanie i uzbrojenie terenu zorganizowanej działalności inwestycyjnej w rejonie węzła autostradowego w Przylesiu


DOCObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 07.07.2009r..doc

Wersja XML