Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2012 rok

 Wykaz Zarządzeń Wójta z 2012r.

 

 Lp.

 z dnia

 w sprawie  plik do pobrania
 1.  02.01.2012r.  wprowadzenia Instrukcji i gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 1-2012.pdf
 2.  02.01.2012r.  Instrukcji Ewidencji i Kontroli Druków Ścisłego Zarachowania w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 2-2012.pdf
 3.  03.01.2012r.  organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 3-2012.pdf
 4.  03.01.2012r.  wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 4-2012.pdf
 5.  04.01.2012r.  zmian w Planie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminz Olszanka  PDFUG- 5-2012.pdf
 6.  04.01.2012r.  zmian w Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 6-2012.pdf
 7.  10.05.2012r.  powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B przechowywanych w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Olszanka  PDFUG- 7-2012.pdf
 8.  04.06.2012r.  wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetywarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 8-2012.pdf
 9.  05.06.2012r.  wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 9-2012.pdf
 10.  10.07.2012r.  zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  PDFUG- 10-2012.pdf
 11.  10.07.2012r.  zmiany Zarządzenia Nr UG - 13/2006 Wójta Gminy Olszanka z 7 grudnia 2006 roku dotyczącego wprowadzenia Zakładowego Planu Kont  PDFUG- 11-2012.pdf
 12.  27.07.2012r.  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  PDFUG- 12-2012.pdf
 13.  27.07.2012r.  powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  PDFUG- 13-2012.pdf
 14.  27.07.2012r.  zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych oraz monitorowania planu finansowego Urzędu Gminy  PDFUG- 14-2012.pdf
 15.  27.08.2012r.  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka  PDFUG- 15-2012.pdf
 16.  27.08.2012r.  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania komisji rekrutacyjnej  PDFUG- 16-2012.pdf
 17.  27.08.2012r.  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania komisji rekrutacyjnej  PDFUG- 17-2012.pdf
 18.  10.09.2012r.  powołania zespołu do spraw przyjęcia oraz komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) Gminy Olszanka  PDFUG- 18-2012.pdf
 19.  27.09.2012r.  wprowadzenia Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 19-2012.pdf
 20.  28.09.2012r.  odwołania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 20-2012.pdf
 21.  01.10.2012r.  zmiany Zarządzenia Nr WG-20/2007 w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Olszance  PDFUG- 21-2012.pdf
 22.  05.10.2012r.  wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 22-2012.pdf
 23.  19.10.2012r.  zmieniające Zarządzenie Nr UG-8/2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetywarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 23-2012.pdf
 24.  19.10.2012r.  ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 24-2012.pdf
 25.  24.10.2012r.  zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 25-2012.pdf
 26.  24.10.2012r.  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej  PDFUG- 26-2012.pdf
 27.  25.10.2012r.  powołania Zespołów Spisowych  PDFUG- 27-2012.pdf
 28.  19.11.2012r.  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 28-2012.pdf
 29.  19.11.2012r.  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka  PDFUG- 29-2012.pdf
 30.  05.12.2012r.  zmiany Zarządzenia Nr WG-27/2012 w sprawie powołania Zespołów Spisowych  PDFUG- 30-2012.pdf
 31.  05.12.2012r.  zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka  PDFUG- 31-2012.pdf
 32.  05.12.2012r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu Pana Adama Grell PDFUG- 32-2012.pdf
 33.  05.12.2012r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Rafała Bandrowskiego  PDFUG- 33-2012.pdf
 34.  18.12.2012r.  wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Olszanka  PDFUG- 34-2012.pdf
 35.  19.12.2012r.  zmiany Zarządzenia Nr WG-32/2008 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS

 PDFUG- 35-2012.pdf

36.  19.12.2012r. zmiany Zarządzenia UG - 20-2008 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka PDFUG- 36-2012.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rafał Bandrowski
Data wytworzenia: 15.01.2013r.

 

 


PDFUG- 31-2012.pdf

PDFUG- 32-2012.pdf

PDFUG- 33-2012.pdf

PDFUG- 34-2012.pdf

PDFUG- 35-2012.pdf

Wersja XML