Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2011 rok


PDFZarządzenie Nr WG-VI-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.12.2010 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-2-1010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-3-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-4-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.01.2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-5-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-6-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-7-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-8-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-9-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.01.2011 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-10-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-25-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.06.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-11-VI-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 17.01.2011 w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.01.2011 w sprawie ustalenia budżetu cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.01.2011 w sprawie ustalenia budżetu cz.2.pdf 

PDFZarządzenie Nr WG-VI-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.01.2011 w sprawie ustalenia budżetu cz.3.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.01.2011 w sprawie ustalenia budżetu cz.4.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-13-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.02.2011 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-14-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.02.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-15-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.02.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenia Nr WG-VI-16-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.02.2011 w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka i jednostkach organizacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-17-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.03.2011 w sprawie wyznaczenia lokali wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-18-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.03.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-20-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.03.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-21-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

 PDFZarządzenie Nr WG-VI-20-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.03.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-22-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.04.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-24-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.04.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-20-2007 w sprawie składu,organizacji,siedziby oraz trybu pracy GZZK w Olszance.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-25-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.04.2011 w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-26-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.04.2011 w sprawie numeru i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-27-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.04.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-28-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.04.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-29-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.04.2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetrgów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-30-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf 

PDFZarządzenie Nr WG-VI-31-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-32-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.05.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-33-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.06.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-34-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.06.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-35-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-36-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-37-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.06.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-13-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-38-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.07.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora PZSP w Olszance.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-39-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.07.2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie poocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-40-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.07.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

 PDFZarządzenie Nr WG-VI-41-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.07.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-42-2011 Wójta Gminy Olsznka z dnia 01.08.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-VI-43-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.08.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-14-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.01.2011.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-44-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-45-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.08.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-46-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.08.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-47-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.08.2011 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 2011r.
Wersja XML