Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu- 2011 rok


PDFZarządzenie Nr UG-1-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 07.01.2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-2-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 07.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzanie Nr UG-8-2005 z dn 14.11.2005 w sprawie wprowadzenia (polityki) rachunkowości w UG Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-3-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 07.01.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-20-2008 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.12.2008.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-4-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 01.03.2011 w sprawie organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr UG-4-2011 z dnia 01.03.2011 cz.1.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr UG-4-2011 z dnia 01.03.2011 cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-5-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 02.03.2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-6-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 02.03.2011 w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-7-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 02.03.2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-8-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 08.03.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kończącego szkolenie.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-9-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 14.03.2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-10-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 15.03.2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-11-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 15.03.2011 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka cz.3.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka cz.4.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-13-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Olszanka w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-14-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.03.2011 w sprawie Instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-15-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 29.04.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Ośrodkach Zdrowia w Olszance i Przylesiu.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-16-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 14.06.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr UG-20-2008 Wójta Gminy Olszanka z dn 31.12.2008.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-17-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 20.06.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-13-2006 Wójta Gminy Olszanka z dn 07.12.2006 w sprawie Zakładowego Planu Kont.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-18-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 01.07.2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-19-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 18.08.2011 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-19-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 18.08.2011 w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-20-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 19.09.2011 w sprawie utworzenia Pionu Ochrony w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-21-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 28.09.2011 w sprawie zasad przygotowania projektów uchwał Rady Gminy oraz trybu i sposobu wnoszenia ich pod obrady Sesji Rady Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-22-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 12.12.2011 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentów niearchiwalnych kat.B przechowywanych w Archiwum Zakładowym.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 16.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 16.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 16.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka cz.3.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 16.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka cz.4.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 16.12.2011 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka cz.5.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-24-2011 Wójta Gminy Olszanka z dn 21.12.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjanych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 2011r,

 

Wersja XML