Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2010 rok


PDFZarządzenie Nr WG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie ustalenia budżetu cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie ustalenia budżetu cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie ustalenia budżetu cz.3.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie ustalenia budżetu cz.4.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie ustalenia budżetu cz.5.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-2-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.01.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-3-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-4-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.01.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-6-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.02.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-8-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.02.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-9-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.03.2010 w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-10-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.03.2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-11-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-12-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-13-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-14-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.04.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-15-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2010 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-16-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.04.2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-17-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.04.2010 w sprawie ustanowienia Koordynatora Gminnego do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-18-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.04.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-19-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.04.2010 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-20-2010 Wójta Gminy Olszanka -Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 20.05.2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-21-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.05.2010 w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-22-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.05.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-23-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.06.2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-24-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-25-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-26-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-27-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-28-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-30-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.06.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-31-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-32-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.07.2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zaku podręczników.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-33-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.07.2010 w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-34-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-35-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19.07.2010 w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania szkód w uprawach rzepaku.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-36-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-37-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.07.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-38-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.07.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-39-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.07.2010 w sprawie Zakładowego Planu Kont.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-40-2010 Wójta Gminy Olszanka a dnia 06.08.2010 w sprawie zmainy Uchwały Nr XXXV-216-2009 rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-41-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.08.2010 w sprawie ustalenia ceny 1q pszenicy do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-42-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-43-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.09.2010 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora PZS-P w Jankowicach Wielkich w czasie jego nieobecności.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-44-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.09.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-45-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 17.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-46-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.09.2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-47-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.09.2010 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-48-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.09.2010 w sprawie zmianyUchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-49-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.09.2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-50-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.09.2010 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Olszanka na 20011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-51-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-52-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.09.2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-53-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-53a-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-55-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.10.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-56-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-57-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.10.2010 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-58-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.10.2010 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-59-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.10.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-60-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 25.10.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-61-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-62-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27.10.2010 w sprawie powołania Zespołów Spisowych.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-63-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.11.2010 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-64-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.11.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-65-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 17.11.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-66-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 24.11.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29-12-2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-67-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-68-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.12.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-69-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.12.2010 w sprawie powołania Kierownika GOKiS.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: 2010 rok
Wersja XML