Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2010 rok

PDFZarządzenie Nr UG-1-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 7.01.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia UG-2-2007 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.01.2007.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-2-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.01.2010 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-3-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.02. 2010 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-4-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.02.2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-5-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.02.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.03.2002.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-6-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.03.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-7-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.03.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf 

PDFZarządzenie Nr UG-8-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.04.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Ośrodkach Zdrowia.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-9-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.06.2010 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-10-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 21.06.2010 w sprawie powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-11-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 06.07.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3-2003 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2003.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.08.2010 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-13-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 01.10.2010 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Olszanka

PDFZarządzenie Nr UG-14-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.10.2010 w sprawie wprowadzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-15-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.12.2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-16-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-13-2006 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.12.2006. cz.1.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-16-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-13-2006 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.12.2006. cz.2.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-16-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-13-2006 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.12.2006. cz.3.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-17-2010 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16.12.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-8-2005 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.11.2005.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-18-2010 Wójta Gminy Olszanka Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 16.12.2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Olszance.pdf

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML