Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - Kierownika Urzędu - 2009 rok

PDFZarządzenie Nr UG-1-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 8.01.2009r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-2-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.01.2009r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania pozostałych czynności z zakrseu prawa pracy.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-3-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.01.2009r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UG Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-4-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.01.2009r w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2009 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-5-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.02.2009r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-6-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 02.03.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-7-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.03.2009r. w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-8-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.03.2009r. w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-10-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 28.04.2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Ośrodkach Zdrowia.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-11-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.05.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzenia pracowników samorządowych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-12-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2009r. w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-13-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.05.2009r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-14-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.06.2009r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-6-2008.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-15-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.06.2009r. w sprawie zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-16-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.06.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-6-2005.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-17-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 4.08.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-18-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 12.08.2009r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-19-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.09.2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

 PDFZarządzenie Nr UG-20-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.09.2009r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-21-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.09.2009r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-22-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.09.2009r. w sprawie wdrożenia Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-23-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 10.09.2009r w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-25-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.09.2009r. w sprawie ustalenia składów zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-26-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.10.2009r w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielenia pierwszej pomocy.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-27-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.10.2009r w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-28-2009 w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie UG-29-2009 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-24-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30 września 2009r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji rocznej.pdf

PDFZarządzenie Nr UG-30-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr UG-25-2009.pdf

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML