Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy -2009 rok

PDFZarządzenia Wójta Gminy


PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia Wójta Gminy

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenia

PDFZarządzenie Nr WG-54-2009r. Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.10.2009r w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV-153-2008 Rady Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-55-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Olszance Nr XXIV-153-2008r..pdf

PDFZarządzenie Nr WG-56-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.11.2009r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac związanych z utylizacją odpadów.pdf


PDFZarządzenie NR WG-57-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 17.11.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-20-2007.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-58-2009r. Wójta Gminy Olszanka z dnia 18.11.2009r w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV-153-2008r. Rady Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie NR WG-59-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.11.2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Olszance Nr XXIV-153-2008r..pdf

PDFZarządzenie Nr WG-60-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.12.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-153-2008 r. Rady Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-61-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 07.12.2009r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-63-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 22.12.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-153-2008r. Rady Gminy Olszanka.pdf


PDFZarządzenie Nr WG-64-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-153-2008r. Rady Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-65-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-66-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 30.12.2009r w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance.pdf

PDFZarządzenie Nr WG-67-2009 Wójta Gminy Olszanaka z dnia 31.12.2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-153-2008r Rady Gminy Olszanka.pdf


PDFZarządzenie Nr WG-68-2009 Wójta Gminy Olszanka z dnia 31.12.2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji kancelaryjnej.pdf

DOCUchwała Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

 DOCZałącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki majątkowe.doc

DOCZałącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki bieżące budżetu Gminy.doc

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML