Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy - 2008 rok


PDFZarządzenie nr WG-1-08 z dnia 10 stycznia 2008r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.pdf

PDFZarządzenie nr WG-2-08 z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie odwołania z funkcji pełniącego obowiązki Kierownika ZGK w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr WG-3-08 z dnia 01 lutego 2008r w sprawie zatrudnienia Kierownika ZGK w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr WG-4-08 z dnia 01 lutego 2008r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGK w Olszance.pdf

 PDFZarządzenie nr WG-5-08 z dnia 12.03.2008r w sprawie wyznaczenia likwidatora Fundacji pod nazwą Dobra Szkoła.pdf

PDFZarządzenie nr WG-6-08 z dnia 12 marca 2008r w sprawie określenia warunków odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr WG-7-08 z dnia 20 marca 2008r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny w ramach otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr WG-8-08 z dnia 27 marca 2008r w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr WG-9-08 z dnia 03 kwietnia 2008r w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr WG-10-08 z dnia 15 kwietnia 2008r w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr WG-11-08 z dnia 18 kwietnia 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-12-08 z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie powołania komisji celem sporządzenia wykazu właścicieli psów w poszczególnych sołectwach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-13-08 z dnia 8 maja 2008r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008 rok.pdf

PDFZarządzenie nr WG-14-08 z dnia 8 maja 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r.pdf

PDFZarządzenie nr WG-15-08 z dnia 08 maja 2008r w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr WG-16-08 z dnia 08 maja 2008r w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr WG-17-2008 z dnia 15 maja 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-97 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-18-08 z dnia 29 maja 2008r w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-19-08 z dnia 26 czerwca 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-20-2008 z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia nr WG-20-2007 w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy GZZK w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr WG-21-2008 z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie nr WG-22-2008 z dnia 18.06.2008r w sprawie ogłoszenia i ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.pdf

PDFZarządzenie nr WG-23-08 z dnia 09 lipca 2008r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Jankowicach Wielkich.pdf

PDFZarządzenie nr WG-24-2008 z dnia 14 lipca 2008r w sprawie powołania Komisji do wyboru ofert na wykonanie zadania publicznego w II półroczu 2008r.pdf

PDFZarządzenie nr WG-25-2008 z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008 rok.pdf

PDFZarządzenie nr WG-26-2008 z dnia 16 lipca 2008r w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Gminie Olszanka na potrzeby podwyższonych stanów gotowości obronnej Państwa.pdf

PDFZarządzenie nr WG-27-2008 z dnia 16 lipca 2008 w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia20.12.2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r.pdf

PDFZarządzenie nr WG-28-2008 z dnia 21 lipca 2008r w sprawie ustalenia ceny 1 q przenicy na naliczenie czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo.pdf

PDFZarządzenie nr WG-29-08 z dnia 23 lipca 2008r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PP w Jankowicach Wielkich.pdf

PDFZarządzenie nr WG-30-2008 z dnia 23 lipca 2008r w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Opolskiego.pdf

PDFZarządzenie nr WG-31-2008 z dnia 23 lipca 2008r w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz RE Industry Sp. z o.o..pdf

PDFZarządzenie nr WG-32-2008 z dnia 29 lipca 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1-2007 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03 grudnia 2002r z późn. zm. w sprawie powołania GKPiRPA.pdf

PDFZarządzenie nr WG-33-2008 z dnia 29 lipca 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-34-2008 z dnia 01 sierpnia 2008r w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr WG-35-2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zamiany Zakładowego Planu Kont.pdf

PDFZarządzenie nr WG-36-2008 z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie opracowania budżetu Gminy Olszanka na 2009 rok.pdf

PDFZarządzenie nr WG-37-2008 z dnia 20 sierpnia 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1-2007 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.12.2002 r z późn.zm. w sprawie powołania GKRPA.pdf

PDFZarządzenie nr WG-38-2008 z dnia 20 sierpnia 2008r w sprawie przyjęcia darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda.pdf

PDFZarządzenie nr WG-39-2008 z dnia 20 sierpnia 2008r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie nr WG-40-2008 z dnia 26 sierpnia 2008r w sprawie wyznaczenia lokalu wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Pogorzeli.pdf

PDFZarządzenie nr WG-41-2008 z dnia 28 sierpnia 2008r w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-42-2008 z dnia 29 sierpnia 2008r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Jankowicach Wielkich.pdf

PDFZarządzenie nr WG-43-2008 z dnia 29.08.2008 w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2008 rok.pdf

PDFZarządzenie nr WG-44-08 z dnia 01 września 2008r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Jankowicach Wielkich.pdf

PDFZarządzenie nr WG-45-2008 z dnia 01 września 2008r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-46-2008 z dnia 01 września 2008r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-47-2008 z dnia 5 września 2008r w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w spr. uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-48-2008 z dnia 12 września 2008r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom.pdf

PDFZarządzenie nr WG-49-2008 z dnia 23.09.208r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie nr WG-50-2008 z dnia 23 września 2008 w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007 w spr. uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r.pdf

PDFZarządzenie nr WG-51-2008 z dnia 25 września 2008 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008 r.pdf

PDFZarządzenie nr WG-53-2008 z dnia 1 października 2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance zs w Krzyżowicach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-54-2008 z dnia 1 października 2008r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance zs w Kzyżowicach.pdf

PDFZarządzenie nr WG-55-2008 z dnia 3 października 2008 w sprawie zmian w uchwale nr XIV-97-07 Rady Gminy OLszanka z dnia 20.12.2007 w spr. uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008.pdf

PDFZarządzenie nr WG-56-2008 z dnia 10 .10.2008r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

PDFZarządzenie nr WG-57-2008 z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-58-2008 z dnia 17 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie nr WG-59-2008 z dnia 20 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

PDFZarządzenie nr WG-60-2008 z dnia 20 października 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr WG-61-2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-62-2008 z dnia 31 października 2008r. w sprawie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr WG-64-2008 z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-65-2008 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-66-2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie powołania gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz określenia regulaminu pracy komisji.pdf

PDFZarządzenie nr WG-67-2008 z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-68-2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-69-2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-70-2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-71-2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-72-2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005.pdf

PDFZarządzenie nr WG-73-2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale nr XIV-97-2007 Rady Gminy Olszanka z dnia 20.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-74-2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Olszanka na 2008r..pdf

PDFZarządzenie nr WG-75-2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance z-s w Krzyżowicach.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML