Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy Olszanka - Kierownika Urzędu - 2008 rok

PDFZarządzenie nr UG-1-08 z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2008r w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-2-2008 z dnia 31 stycznia 2008r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-4-2008 z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-5-2008 z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Ośrodkach Zdrowia w Olszance i Przylesiu.pdf

PDFZarządzenie nr UG-6-2008 z dnia 25 kwietnia 2008 w spr ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.pdf

PDFZarządzenie nr UG-7-2008 z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-8-2008 z dnia 12 maja 2008r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania komisji rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-9-2008 z dnia 12 maja 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia nr UG-7-2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-10-2008 z dnia 26 maja 2008r w sprawie przeprowadznenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-11-2008 z dnia 30 maja 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3-2003 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.01.2003 w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy.pdf

PDFZarządzenie nr UG-12-2008 z dnia 24 czerwca 2008r w sprawie powołania komisji do brakowania akt niearchiwalnych kategorii B z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Olszance.pdf

PDFZarządzenie nr UG-13-2008 z dnia 1 lipca 2008r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-14-2008 z dnia 23 lipca 2008r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-15-2008 z dnia 7 sierpnia 2008 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych kategorii B przechowywanych w Archiwum zakładowym Urzędu Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-16-2008 z dnia 21 listopada 2008r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Olszanka i powołania Komisji Rekrutacyjnej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-17-2008 z dnia 26 listopada 2008r w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

PDFZarządzenie nr UG-18-2008 z dnia 15 grudnia 2008r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf

PDFZarządzenie nr UG-19-2008 z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie zmiany Zarządzenia UG-8-05 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14.11.2005 dot. wprowadzenia (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.pdf

PDFZarządzenie nr UG-20-2008 z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Gminy Olszanka.pdf

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML