Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku

 Uchwały Rady Gminy podjęte w 2013 roku

Lp. Nr Uchwały w sprawie:
1.  XXXI-188-2013

DOCUchwała Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.04.01.2013r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Olszanka na lata 2013-2027.doc

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa 2013 rok.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 1.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 2.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 3.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 4.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 5.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 6.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF 7.pdf

2.  XXXI-189-2013  PDFUchwała Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2013 rok.pdf
3.  XXXII-190-2013  DOCUchwała Nr XXXII-190-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.31.01.2013r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Sołtysa Wsi Obórki.doc
4.  XXXII-191-2013  DOCUchwała Nr XXXII-191-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przekazania do Komisji REwizyjnej skargi na Sołtysa Wsi Gierszowice.doc
5.  XXXII-192-2013  DOCUchwała Nr XXXII-192-2013 Rady Gminy Olszanka w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance.DOC
6.  XXXII-193-2013  DOCUchwała Nr XXXII-193-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc
7.  XXXII-194-2013

 PDFUchwała Nr XXXII-194-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia programu obieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

8.  XXXII-195-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-195-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań.doc

 DOCXZałącznik do uchwały Nr XXXII-195-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r...docx

9.  XXXII-196-2013  DOCUchwała Nr XXXII-196-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.doc
10.  XXXII-197-2013  DOCUchwała Nr XXXII-197-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zad..doc
11. XXXII-198-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2013.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXII-198-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

12. XXXII-199-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-199-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXXII-199-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.doc

13. XXXII-200-2013

 DOCUchwała Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2013.doc

DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

DOCZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r..doc

DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII-200-2013 Rady Gminy Olszanka z dn.31.01.2013r..doc

15. XXXIII-201-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-201-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
16. XXXIII-202-2013 DOCUchwała Nr XXXIII-202-2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2013r.w sprawie przyjęcia prog. opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt...DOC
17. XXXIII-203-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-203-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-185-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf
18. XXXIII-204-2013 DOCUchwała Nr XXXI-204-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007.doc
19. XXXIII-205-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-205-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Wsi Obórki.pdf
20. XXXIII-206-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-206-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Wsi Gierszowice.pdf
21. XXXIII-207-2013 PDFUchwała Nr XXXIII-207-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2013r. w sprawie rozpagtrzenia skargi na działalność Kierownika ZGK w Olszance zs.w CZeskiej Wsi.pdf
22. XXXIV-208-2013

DOCUchwała Nr XXXIV-208-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXIV-208-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r..pdf

23. XXXIV-209-2013

DOCUchwała Nr XXXIV-209-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 22.03.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na fundusz sołecki.doc

24. XXXV-210-2013 PDFUchwała Nr XXXV-210-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
25. XXXV-211-2013 DOCUchwała Nr XXXV-211-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany uchwąły Nr XXXI-189-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc
26. XXXV-212-2013

DOCUchwała Nr XXXV-212-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI_188-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 04.01.2013r..doc

PDFZałacznik do Uchwały Nr XXXV-212-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.04.2013r..pdf

27. XXXV-213-2013 PDFUchwała Nr XXXV-213-2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.PDF

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: 2013r.

 


DOCUchwała Nr XXXII-195-2013 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.01.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań.doc

Wersja XML