Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2012 roku

 

Lp. Nr Uchwały w sprawie
1 XVII-110-2012

DOCUchwała Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XVII-110-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.doc

2 XVII-111-2012

DOCUchwała Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2012.doc

DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII-111-2012 Rady Gminy olszanka z dn. 27.01.2012r..doc

DOCZałącznik nr 2 do uchwały Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r..doc

DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII-111-2012 Rady Gminy Olszanka z dn.27.01.2012r..doc

3 XVII-112-2012

DOCUchwała Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2012.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XVII-112-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.91.2912r..doc

4 XVII-113-2012

DOCUchwała Nr XVII-113-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

XLSZałącznik nr 5 do uchwały Nr XVII-113-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. - wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

DOCZałącznik nr 5 do uchwały Nr XVII-113-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. - wydatki majątkowe.doc

5 XVII-114-2012

DOCUchwała Nr XVII-114-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVi-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII-114-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r..pdf

6 XVII-115-2012 PDFUchwała Nr XVII-115-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-87-2011 Rady Gminy Olszanka.pdf
7 XVII-116-2012 DOCUchwała Nr XVII-116-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie udzielenia dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie.doc
8 XVII-117-2012 DOCUchwała Nr XVII-117-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.01.2012r. w sprawie udzielenia pomocy fin. Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania - Funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków.doc
9 XVIII-118-2012 DOCUchwała Nr XVIII-118-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc
10 XVIII-119-2012

DOCUchwała Nr XVIII-119-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez ZGK w Olszance zs w Czeskiej Wsi.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XVIII-119-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012r..doc

11 XVIII-120-2012 DOCUchwała Nr XVII-120-2012 Rady Gminy olszanka z dn. 28.02.2012r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Brzeg.doc
12 XVIII-121-2012 PDFUchwała Nr XVIII-121-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca.pdf
13 XVIII-122-2012 DOCUchwała Nr XVIII-122-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.02.2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Olszanka do realizacji projektu systemowego.doc
14 XIX-123-2012 DOCUchwała Nr XIX-123-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.03.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc
15 XIX-124-2012 PDFUchwała Nr XIX-124-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 06.03.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..pdf
16 XX-125-2012 DOCUchwała Nr XX-125-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2012r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Olszanka.doc
17 XX-126-2012 DOCXUchwała Nr XX-126-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2012r. w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXXIV-211-2009 z dnia 1.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..docx
18 XX-127-2012

DOCUchwała Nr XX- 127-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2012..doc

XLSZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XX-127-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2012r.- wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Olszanka XX-127-2012 z dnia 29.03. 2012 r.Wydatki majątkowe na 2012 rok.doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Olszanka XX-127-2012 z dnia 29. 03.2012r. Wydatki dysponowane w ramach budżetu przez jednostki pomocnicze (Fundusz sołecki).doc

19 XX-128-2012

DOCUchwała Nr XX-128- 2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XX-128-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.03.2012r..pdf

20 XX-129-2012 DOCUchwała Nr XX-129-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.03.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Olszanka środków stanowiących fundusz sołecki.doc
21 XXI-130-2012 PDFUchwała Nr XXI-130-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.04.2012r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance zs w Krzyżowicach.pdf
22 XXI-131-2012 PDFUchwała Nr XXI-131-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.04.2012r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance.pdf
23 XXI-132-2012 DOCUchwała Nr XXI-132-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.04.2012r w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc
24 XXII-133-2012

DOCUchwała Nr XXII-133-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 08.05.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011.doc

XLSZałącznik Nr 5 do uchwały XXII-133-2012 - wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

DOCZałącznik Nr 5 do uchwały XXII-133-2012 - wydatki majątkowe.doc

25 XXII-134-2012

DOCUchwała nr XXII-134-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.05.2012r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc

PDFZałącznik do Uchwały XXII-134-2012 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

26 XXIII-135-2012 PDFUchwała Nr XXIII-135-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
27 XXIII-136-2012 DOCUchwała Nr XXIII-136-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2012.doc
28 XXIII-137-2012 DOCUchwała Nr XXIII-137-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012 w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr XXXIV-211-09 Rady Gminy Olszanka z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc
29 XXIII-138-2012 DOCUchwała Nr XXIII-138-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012r. w sprawie przekazania skargi na Uchwałę Nr XIX-19-2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpz.doc
30 XXIII-139-2012 DOCUchwała Nr XXIII-139-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2012r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Olszanka.doc
31 XXIII-140-2012 DOCUchwała Nr XXIII-140-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Annę Krężel.doc
32 XXIII-141-2012 PDFUchwała Nr XXIII-141-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 31.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
33 XXIV-142-2012 DOCUchwała Nr XXIV-142-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2011 rok.doc
34 XXIV-143-2012

DOCUchwała Nr XXIV-143-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za 2011 rok.doc

35 XXIV-144-2012 DOCUchwała Nr XXIV-144-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.doc
36 XXIV-145-2012

DOCUchwała Nr XXIV-145-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-145-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. - wydatki majątkowe.doc

XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-145-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r.- wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

37 XXIV-146-2012 DOCUchwała Nr XXIV-146-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-130-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 27.04.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS.doc
38 XXIV-147-2012 PDFUchwała Nr XXIV-147-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
39 XXIV-148-2012 PDFUchwała Nr XXIV-148-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
40 XXIV-149-2012 DOCUchwała Nr XXIV-149-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 26.06.2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.doc
41 XXV-150-2012 DOCUchwała Nr XXV-150-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Wójta Gminy Olszanka.doc
42 XXV-151-2012 DOCUchwała Nr XXV-151-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie łączenia niektórych przedmiotów w Publicznym Gimnazjum w Olszance.doc
43 XXV-152-2012 PDFUchwała Nr XXV-152-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-135-2012.pdf
44 XXV-153-2012 PDFUchwała Nr XXV-153-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-148-2012.pdf
45 XXV-154-2012 PDFUchwała Nr XXV-154-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.09.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-315-2005.pdf
46 XXV-155-2012 PDFUchwała Nr XXV-155-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic.pdf
47 XXV-156-2012 DOCUchwała Nr XXV-156-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc
48 XXV-157-2012 DOCUchwała Nr XXV-157-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.doc
49 XXV-158-2012

DOCUchwała Nr XXV-158-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVi-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r. oraz zał 1,2,3,4,6.doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV-158-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r. - wydatki majątkowe.doc

XLSZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV-158-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r.- wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

50 XXV-159-2012 PDFUchwała Nr XXV-159-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dóg gminnych.pdf
51 XXVI-160-2012

DOCUchwała Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r..pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_1.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_2.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_3.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_4.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_5.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r.Wykaz przedsięwzięć do WPF_6.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF_7.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF_8_Zbiorówka.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI-160-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.09.2012r. Wykaz przedsięwzięć do WPF_9.pdf

52 XXVII-161-2012 DOCUchwała Nr XXVII-161-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 15.10.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
53 XXVIII-162-2012 PDFUchwała Nr XXVIII-162-2012 Rady Gminy Olszanka z dn.30.10.2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.pdf
54 XXVIII-163-2012

DOCUchwała Nr XXVIII-163-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-102-2011Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII-163-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r.- wydatki majątkowe źródła finansowania.xls

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII-163-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r.- wydatki majątkowe.doc

55 XXVIII-164-2012 PDFUchwała Nr XXVIII-164-2012 Rady Gminy Olszanka z dn.30.10.2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf
56 XXVIII-165-2012 PDFUchwała Nr XXVIII-165-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
57 XXVIII-166-2012 PDFUchwała Nr XXVIII-166-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV-159-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 25.09.2012r..pdf
58 XXVIII-167-2012 DOCUchwała Nr XXVIII-167-2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2012 r.w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Brzeg.DOC
59 XXVIII-168-2012 PDFUchwała Nr XXVIII-168-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.10.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-264-2010 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.09.2010r..pdf
60 XXVIII-169-2012 DOCUchwała Nr XXVIII-169-2012 Rady Gminy Olszanka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.DOC
61 XXIX-170-2012 DOCUchwała Nr XXIX170-2012 Rady Gminy Olszanka z dn.30.11.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc
62 XXIX-171-2012 DOCUchwała Nr XXIX-171-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Programu wspołpracy Gminy Olszanka na 2013 rok z organizcjami pozarządow.doc
63 XXIX-172-2012 DOCUchwała Nr XXIX-172-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w zakresie trasy linii ellektorenergetycznej.doc
64 XXIX-173-2012 PDFUchwała Nr XXIX-173-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia mpzp - linia energetyczna 110 kV.pdf
65 XXIX-174-2012 DOCXUchwała Nr XXIX-174-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy Olszanka..docx
66 XXIX-175-2012 DOCUchwała Nr XXIX-175-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc
67 XXIX-176-2012

DOCUchwała Nr XXIX-176-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

PDFZałącznik do Uchwały XXIX-176-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 30.11.2012r..pdf

68 XXX-177-2012 PDFUchwała Nr XXX-177-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.pdf
69 XXX-178-2012 PDFUchwała Nr XXX-178-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
70 XXX-179-2012 PDFUchwała Nr XXX-179-2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.PDF
71 XXX-180-2012 PDFUchwała Nr XXX-180-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
72 XXX-181-2012 PDFUchwała Nr XXX-181-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
73 XXX-182-2012 DOCUchwała Nr XXX-182-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007 Rady Gminy Olszanka z dn. 20.12.2007r..doc
74 XXX-183-2012 PDFUchwała Nr XXX-183-2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka.PDF
75 XXX-184-2012 PDFUchwała Nr XXX-184-2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właśc. lub zarządz. jest Gm. Olszanka oraz warunków i zasad korzystania z nich.PDF
76 XXX-185-2012 PDFUchwała Nr XXX-185-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf
77 XXX-186-2012 DOCUchwała Nr XXX-186-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-101-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc
78 XXX-187-2012

DOCUchwała Nr XXX-187-2012 Rady Gminy Olszanka z dn 28.12.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI-102-2011 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2011r..doc

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX-187-2012 Rady Gminy Olszanka z dn. 28.12.2012r..pdf

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: 2012

 


PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

Wersja XML