Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały


DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwała Nr XXVI-164-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanka.doc

DOCZałącznik do Uchwały Nr XXVI-164-2009 z dnia 26.02.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXVI-165-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXVI-166-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXVI-167-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-157-2008 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.12.2008r..doc

DOCUchwała Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009r.doc

XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.xls

XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.xls

XLSZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.xls

XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.xls

XLSZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.xls

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI-168-2009 Rady Gminy.DOC

DOCUchwała Nr XXVI-169-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 26.02.2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanko.doc

DOCUchwała Nr XXVII-170-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.03.2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i ścieki.doc

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - zm.mpzp. węzeł Przylesie.pdf

PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - zm. mpzp. węzeł Przylesie.pdf

PDFuchwała

PDFuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

XLSuchwała

XLSuchwała

XLSuchwała

XLSuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

XLSuchwała

XLSuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

PDFuchwała

DOCuchwała

XLSuchwała

PDFuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCuchwała

DOCUchwała Nr XXXI-190-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie zmiany budżetu.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

XLSZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..xls

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI-191-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXXI-192-2009 Rady Gminy Olszankaz dnia 22.09.2009r. w sprawie udzielenia dotacji w 2009r. na prace konserwatorskie.doc

DOCUchwała Nr XXXI-193-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier.doc

DOCUchwała Nr XXXI-194-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r..doc

PDFUchwała Nr XXXI-195-2009 Rady Gminy Olaszanka z dnia 22.09.2009 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji z GFOŚiGW.pdf

DOCUchwała Nr XXXI-196-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.doc

DOCUchwała Nr XXXI-197-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XXXI-198-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.09.2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.doc

DOCUchwała Nr XXXII-199-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 08.10.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-200-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu.doc

DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIIII-200-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII-200-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII-200-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXXIII-201-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-202-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-203-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków budżetowych do dyspozycji Sołectw.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-204-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-205-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsowości Michałów.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-206-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-207-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Olszanka.doc

DOCUchwała Nr XXXIII-208-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.10.2009r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłośc.doc

DOCUchwała Nr XXXIV-209-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie zmiany budżetu.doc

DOCUchwała Nr XXXIV-210-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-210-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. cz. I.doc

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-210-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. cz.II.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-210-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV-210-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie mpzg.doc

JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. _ark 2.jpeg

JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r._ark 1.jpeg

JPEGZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r..jpeg

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r..doc

DOCZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-211-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r..doc

DOCUchwała Nr XXXIV-212-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-424-2006.doc

DOCUchwała Nr XXXIV-213-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie użyczenia nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XXXIV-214-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie użyczenia nieruchomości.doc

DOCUchwała Nr XXXIV-215-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.doc

DOCUchwała Nr XXXV-216-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.doc

DOCZałącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody bieżące.doc

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 wydatki majątkowe.doc

DOCZałącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki bieżące budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Przychody i rozchody budżetu Gminy.doc

DOCZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wydatki obejmujace planowane kwoty dotacji.doc

DOCZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 - Fundusz Sołecki.doc

DOCZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2011.doc

DOCZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.doc

DOCZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV-216-2009 Plan przychodów i wydatków ZGK w Olszance zs. w Czeskiej Wsi.doc

DOCUchwała Nr XXXV-217-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-153-2008.doc

DOCUchwała Nr XXXV-218-2009 Rady Gminy Olszanka z dn. 29.12.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-99-2007.doc

DOCUchwała Nr XXXV-219-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc

DOCUchwała Nr XXXV-220-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Elżbietę Rosińską.doc

DOCUchwała Nr XXXV-221-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości..doc

DOCUchwała Nr XXXV-222-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r.w sprawie zmiany Uchwały Nr II-8-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 06.12.2006r..doc

DOCUchwała Nr XXXV-223-2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 29.12.2009r. w sprawie powłania komisji inwentaryzacyjnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa.doc 

 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML