Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 26 stycznia 2006 roku

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXIII Sesja Rady Gminy Olszanka

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 9 lutego 2006 roku

 DOCUchwała Rady Gminy

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 28 lutego 2006 roku

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

DOCXXXV Sesja Rady Gminy

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 30 marca 2006 roku

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

DOCXXXVI Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 25 kwietnia 2006 roku

DOCXXXVII Sesja

DOCXXXVII Sesja

DOCXXXVII Sesja

DOCXXXVII Sesja

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 22 maja 2006 roku

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

DOCXXXVIII Sesja

 

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 22 czerwca 2006 roku

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

DOCXXXIX Sesja

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 18 lipca 2006 roku

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

DOCXL Sesja

 

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 21 września 2006 roku

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 25 października 2006 roku

DOCUchwała Nr XLII-505-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-375-2005 z dnia 16.12.2005r..doc

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII-505-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-375-2005 z dnia 16.12.2005r..doc

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII-505-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-375-2005 z dnia 16.12.2005r..doc

DOCZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII-505-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-375-2005 z dnia 16.12.2005r..doc

DOCUchwała Nr XLII-506-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCUchwała Nr XLII-507-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie wysokości pensum..doc

DOCUchwała Nr XLII-508-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCUchwała Nr XLII-509-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier.doc

DOCUchwała Nr XLII-510-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.doc

DOCUchwała Nr XLII-511-2006 Rady Gminy Olszanka z dnia 25.10.2006r. w sprawie wyrażenia stanowiska o pilne wypłacanie kredytów klęskowych z tytułu strat spowodowanych suszą - 2006.doc

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 27 listopada 2006 roku

DOCUchwały

DOCUchwały

DOCUchwały

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 06 grudnia 2006 roku

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

DOCII Sesja

 

 Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka  w dniu 29 grudnia 2006 roku

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

DOCIII Sesja

 

 

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę


DOCII Sesja

Wersja XML