Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 08 lutego 2005 r.

DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX Sesja
DOCXX SesjaUchwały podjęte na sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 24 lutego 2005 r.

DOCXXI Sesja
DOCXXI Sesja
DOCXXI Sesja
DOCXXI Sesja
DOCXXI Sesja

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 17 marca 2005 r.

DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja
DOCXXII Sesja

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 26 kwietnia 2005 r.

DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja
DOCXXIV Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 31 maja 2005 r.


DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja
DOCXXV Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 28 czerwca 2005 roku
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja
DOCXXVI Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 6 września 2005 roku

DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja
DOCXXVII Sesja


Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 14 września 2005 roku

DOCUchwała Nr XXVIII-336-2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 14.09.2005r w sprawie zmiany uchwały nr XIX-219-2004 Rady Gminy Olszanka z dnia 30.12.2004r..doc
DOCXXVIII Sesja
DOCXXVIII Sesja
DOCXXVIII Sesja
DOCXXVIII Sesja
DOCXXVIII Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 25 października 2005 roku

DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja
DOCXXIX Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 29 listopada 2005 roku

DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja
DOCXXX Sesja

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 16 grudnia 2005 roku.

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

DOCXXXI Sesja Rady Gminy

Uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Olszanka w dniu 29 grudnia 2005 roku.

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

DOCXXXII Sesja Rady Gminy Olszanka

Wersja XML