Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stałe Komisje VI kadencji Rady Gminy Olszanka na lata 2010-2014

KOMISJE  RADY  GMINY  OLSZANKA

KADENCJI 2010 - 2014

Komisja Rewizyjna
Lp. Imię i nazwisko Funckja
1. Adam Kopij Przewodniczący
2. Jacenty Oliwa Członek     
3. Jerzy Tokarczyk Członek     
4. Jarosław Listowski  Członek     
5. Piotr Machowski Członek     

 

Komisja Finansów, Budżetu i Planu
Lp. Imię i nazwisko Funckja
1. Jacenty Oliwa Przewodniczący
2. Adam Kopij    Członek    
3. Dorota Skotnicka Członek    
4. Anna Liszka  Członek    
5. Jan Warciak Członek    

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Wsi
Lp. Imię i nazwisko Funckja
1. Dorota Skotnicka Przewodniczący
2. Wanda Galant Członek    
3. Sylwia Litwinowicz Członek    
4. Anna Muszczyńska Członek    
5. Jarosław Listowski  Członek    

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lp. Imię i nazwisko Funckja
1. Anna Liszka  Przewodniczący
2. Sylwia Litwinowicz Członek    
3. Katarzyna Guszpit Członek
4. Piotr Machowski Członek    
5. Elżbieta Zawiła Członek    
6. Wanda Galant Członek    
7. Marek Szymaniak Członek    
Wersja XML