Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy dot. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz gospodarki odpadami


PDFZarządzenie Nr WG-90-2012 Wójta Gminy Olszanka w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

Projekty uchwał:

DOCRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.doc

DOCXUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoadrowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty..docx

DOCXUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług..docx

DOCXUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..docx

DOCUchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji śmieciowej.doc

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Referat IRiOŚ
Data wytworzenia: 19.12.2012
Wersja XML