Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia

2013
________________________________________________________________________________________________________________

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Olszanka o podaniu do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka.docx

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Wrocław.doc

DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 2013-09-10 .docx

DOCOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka dla lokalizacji parku elektrowni wiatrowych.

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Olszanka w zakresie linii elektr. 400kV.doc

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice-Wrocław.doc

 

2012
________________________________________________________________________________________________________________

DOCObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w zakresie linii elektroenerg. 400 kV .doc

DOCObwieszczenie o przyst. do przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. Gminy Olszanka linii energ. 400 kV.doc

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wzdłuż napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV Groszowice - Hermanowice..doc 

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 21.12.2011r..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizcji inwestycji celu publicznego , działka nr 73 w Olszance..doc 

DOCObwieszcenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Pogorzela..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego , Jankowice Wielkie..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Olszanka..doc

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwstycji celu publicznego..doc 

DOCObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwstycji celu publicznego..doc

DOCOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.doc
 

DOCOBWIESZCZENIE o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.doc
 

 DOCObwieszczenie

 DOCobw.

DOCobw.

DOCogłoszenie

 DOCOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Jankowice Wielkie, Obórki i Przylesie

 DOCObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie w Gminie Olszanka dla lokalizacji parku elektrowni wiatrowych.

Wersja XML