Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

DOCZarządzenie Nr WG VI-22-2013 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20.05.2013r. w sprawie otwartego konkursu ofert.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2013r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2013r. w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.doc

DOCZałącznik nr 1 do Ogloszenia.doc

DOCZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.doc

DOCformularz oferty.doc

__________________________________
DOCzestawienie złożonych ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCzestawienie złozonych ofert na realizację w 2013r. zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemó alkoholowych.doc

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, tj. placów zabaw dla dzieci oraz zielonych siłowni.

DOCZarządzenie Nr WG-VI- 21 -2013 Wójta Gminy Olszanka z dnia 15.05.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc
DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.doc
DOCZałącznik nr 1 do Ogloszenia.doc

DOCZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.doc

DOCformularz oferty.doc

__________________________________
DOCInformacja o podmiotach, które złożyły ofertę na realizację w 2013 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania.doc

 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w formie wspierania zadania  w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka

PDFZarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r..pdf

DOCXZałącznik Nr 1 do Ogłoszenia..docx

DOCXZałącznik Nr 2 do Ogłoszenia..docx

____________________________________
DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.doc

 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Specjalista ds. funduszy i zamówień publicznych
Data wytworzenia: 30.01.2013, 15.05.2013, 20.05.2013

 


DOCWzór oferty.doc

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.doc

Wersja XML