Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku


 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez utworzenie placów zabaw dla dzieci oraz świetlic i miejsc spotkań dla młodzieży

DOCZarządzenie Nr WG-VI- 25 -2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.03.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2012r. w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.doc

DOCZałącznik nr 1 do Ogloszenia.doc

DOCZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.doc

DOCformularz oferty.doc

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.doc 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCOgłoszenie wyników- przeciwdziałanie narkomanii.doc

DOCOgłoszenie wyników - profilaktyka alkoholowa.doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2012r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2012r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCWzór oferty.doc

 

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.doc

uwaga - zmiana z dnia 9.02.2012r.    DOCZmiana Zarządzenia Nr WG-10-2012 Wójta Gminy Olszanka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc       

DOCZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc

DOCXOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej..docx

DOCXZałącznik nr 1 do Ogloszenia..docx

DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia..docx

DOCWzór oferty.doc 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Data wytworzenia: 7.02.2012, 13.03.2012
Wersja XML