Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku


 

II  Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

DOCZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc

DOCXOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - II w zakresie upowszechniania kultury fizycznej..docx

DOCXZałącznik nr 1 do Ogloszenia..docx

DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia..docx 

DOCInformacja o podmiotach, które złożyły ofertę konkursową na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - II w 2011r. - wyniki konkursu.doc

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DOCZarządzenie Nr WG-VI-33-2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.06.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc

DOCXOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2011r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..docx

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2011r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCXZałącznik nr 1 do Ogloszenia..docx

DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia..docx

DOCformularz oferty.doc

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania narkomanii.doc

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki alkoholowej.doc

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

DOCXZarządzenie Wójta Gminy Olszanka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej..docx

DOCXOgłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej..docx

DOCXZałącznik nr 1 do Ogloszenia..docx

DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia..docx

PDFWzór oferty.pdf

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.doc
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Data wytworzenia: 3.02.2011r.
Wersja XML