Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku

 

Konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej na terenie Gminy Olszanka w 2009 roku

DOCInformacja o podmiotach, które złożyły ofertę konkursową na wykonanie zadania publicznego w 2009 roku związanego z realizacja zadań Gminy Olszanka w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, oraz zawartych umowach.doc

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.doc

DOCwzór oferty

PDFwzór oferty

 

Konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka w 2009 roku

DOCOgłoszenie

 DOCwzór oferty

 _zalacznik1874

Konkurs ofert na wykonanie zadania w 2009 roku w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DOCOgłoszenie 

DOCwzór oferty

PDFwzór oferty

Konkurs ofert na wykonanie zadania w 2009 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.doc

DOCwzór oferty

PDFwzór oferty

Sprostowanie:  w ogłoszeniach ( na końcu tekstu) wystąpił błąd pisarski. Mylnie wpisano datę- jest :Olszanka, 8 stycznia 2008r. winno być : Olszanka 8 stycznia 2009r.   

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

 

Wersja XML