Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku

 

DOCOgłoszenie

DOCwzór

 PDFwzór

 Złozone oferty :

- spełniajace wymagania formalne : Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance"

- nie spełniajace wymagań formalnych: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BOBRY w Olszance.

W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej,  w dniu 31 marca 2008r. podpisana została umowa na realizację zadania ze Stowarzyszeniem Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły sportowe w Olszance" Kwota dotacji - 64.511,-zł 

-----------------------------------------------------------------------

DOCOgłoszenie

DOCInformacja

 

W dniu 09.lipca 2008r. Komisja dokonała oceny merytorycznej, w wyniku której postanowiła wybrać do dofinansowania zadania w zakresie   konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych dwie oferty, tj.: oferta złożona przez

  

 1)      Duszpasterstwo  Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie –

Nazwa zadania: „Zewnętrzne oświetlenie kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi w Michałowie” . Wnioskowana kwota – 2.372,-zł

 

       2)    Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła , Wierzbnik –

Nazwa zadania :”Kompleksowa konserwacja absydy ceglanej z trzema płytami nagrobkowymi raz z opaską drenażową wokół kościoła filialnego w Jankowicach Wielkich, w parafii św. Michała Archanioła w Wierzbniku.”

Wnioskowana kwota – 2.500,-zł

 

               Stosowne umowy zawarto w dniu 10 lipca 2008 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOCKonkursy

DOCwzór 

PDFwzór

 DOCInformacja

 W dniu 04 września 2008r. Komisja dokonała oceny merytorycznej, w wyniku której wybrano do dofinansowania ofertę Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Olszance zs w Krzyzowicach  na realizację zadania w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Olszanka. Przyznana kwota 15.000,-zł 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML